หาเหาใส่หัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

หาเหาใส่หัว หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หาเหาใส่หัว เช่น
– จะไปค้ำประกันให้คนอื่น ระวังจะเป็นการ หาเหาใส่หัว เอานะ
– เรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งไม่เข้าเรื่อง อยู่ดี ๆ ก็อย่ารนไป หาเหาใส่หัว มันจะเดือดร้อนเอาได้

advertisements