หือไม่ขึ้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

หือไม่ขึ้น หมายถึง คัดค้านไม่ได้, ไม่กล้าขัด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หือไม่ขึ้น เช่น
– กับคนอื่นเขากร่างได้หมด กับภรรยาเท่านั้นที่เขา หือไม่ขึ้น
– โดนเล่นงานไปคราวนี้เขาคง หือไม่ขึ้น ไปอีกนาน

advertisements