หูทวนลม แปลว่าอะไร หมายถึง…

หูทวนลม หมายถึง แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หูทวนลม เช่น
– ที่ด่าที่สอนนี่ให้จำให้คิดนะ ไม่ใช่ทำเป็น หูทวนลม แบบนี้
– แกล้งทำเป็น หูทวนลม เสียบ้าง อย่าไปต่อปากต่อคำกับคนแก่เลย

advertisements