หูผึ่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หูผึ่ง หมายถึง อยากฟังอยากรู้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หูผึ่ง เช่น
– ทีเรื่องการเรื่องงานทำเป็นหูทวนลม ทีเรื่องนินทาคนนี่ หูผึ่ง เชียวนะ
– ตอนสั่งงานทำเป็นไม่ได้ยิน ทีเรื่องรับเงินนี่ หูผึ่ง กันเชียว

advertisements