หูหนัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หูหนัก หมายถึง ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หูหนัก เช่น
– เขาเป็นคน หูหนัก ไม่เคยเชื่ออะไรที่ใครพูดง่าย ๆ หรอก
– คนที่จะมีความยุติธรรมได้ต้อง หูหนัก เพื่อฟังความทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม

advertisements