หูเข้าพรรษา แปลว่าอะไร หมายถึง…

หูเข้าพรรษา หมายถึง ไม่ได้ยิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หูเข้าพรรษา เช่น
– ที่พูดไปเมื่อกี้นี่ หูเข้าพรรษา อยู่หรือไงถึงไม่รู้เรื่อง
– รู้นะว่าได้ยิน อย่ามาทำเป็น หูเข้าพรรษา

advertisements