หูเบา แปลว่าอะไร หมายถึง…

หูเบา หมายถึง เชื่อคนง่ายโดยไม่ไตร่ตรอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หูเบา เช่น
– เขาเป็นคน หูเบา ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแหละ
– ที่เธอต้องเลิกกับสามีก็เพราะเธอ หูเบา ไปเชื่อคำพูดของคนอื่นมากกว่าเชื่อใจสามีนั่นแหละ

advertisements