ห่วงคล้องคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ห่วงคล้องคอ หมายถึง ความรับผิดชอบที่ผูกพันอยู่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ห่วงคล้องคอ เช่น
– สัญญาจ้างงานก็เหมือน ห่วงคล้องคอ จะไปหาความก้าวหน้าใหม่ที่ไหนก็ไม่ได้
– นายยังมีลูกมีเมียเป็น ห่วงคล้องคอ อยู่ยังจะทำตัวเลวไหลอยู่อีกหรือ

advertisements