ห้าแต้ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ห้าแต้ม หมายถึง พลั้งพลาดน่าขายหน้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ห้าแต้ม เช่น
– เรื่องที่ควรรู้ก็ให้รู้ไว้จะได้ไม่ ห้าแต้ม
– เพราะการนำเสนอของคุณนั่นแหละถึงทำให้ท่านประธานต้องเสีย ห้าแต้ม

advertisements