อกไหม้ไส้ขม แปลว่าอะไร หมายถึง…

อกไหม้ไส้ขม หมายถึง เป็นทุกข์อย่างแสนสาหัส

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อกไหม้ไส้ขม เช่น
– หัวหน้าคงจะรู้สึก อกไหม้ไส้ขม น่าดู ที่ถูกกดดันแต่ก็พูดอะไรไม่ได้
– เธอคงจะรู้สึก อกไหม้ไส้ขม มากเลยซินะ ที่สามีเธอแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย

advertisements