ออกงิ้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ออกงิ้ว หมายถึง แสดงอาการโกรธโดยทำท่าทางและส่งเสียงเอะอะตึงตังอย่างเล่นงิ้ว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ออกงิ้ว เช่น
– เมื่อวานใครทำอะไรให้เธอ เห็นโกรธจน ออกงิ้ว เสียขนาดนั้น
– หล่อนโกรธจน ออกงิ้ว ขนาดนี้ อย่าเพิ่งเข้าไปจะดีกว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเอา

advertisements