ออกปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ออกปาก หมายถึง พูดขอความช่วยเหลือ หรือพูดเชิงตำหนิ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ออกปาก เช่น
– ออกปาก ขอแรงผู้ชายมาช่วยกันลอกคลอง
– เด็กนั้นเริ่มไม่มีสัมมาคารวะจนแม่ต้อง ออกปาก

advertisements