ออกสนาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ออกสนาม หมายถึง ออกลงพื้นที่เพื่อทำงาน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ออกสนาม เช่น
– หลังจากเรียนภาคทฤษฎีมาก็มาก ฝึกปฏิบัติมาก็เยอะ วันนี้แหละที่จะได้ ออกสนาม จริง
– การเก็บกู้วัตถุระเบิดจำเป็นต้องฝึกให้มีความชำนาญ เมื่อถึงเวลา ออกสนาม จะได้ไม่ประมาทและมีสติ

advertisements