ออกหน้า, ออกหน้าออกตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ออกหน้า, ออกหน้าออกตา หมายถึง แสดงตัวให้ปรากฏหรือแสดงออกอย่างเปิดเผย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ออกหน้า, ออกหน้าออกตา เช่น
– การเป็นผู้บังคับบัญชานั้นนอกจากปกครองแล้วก็ต้องรู้จักปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย อาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้อง ออกหน้า แทนพวกเขา เพราะปัญหานั้นอาจมีเพียงเราเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาได้
– ดูท่าลุงแกคงถูกใจเขยคนนี้มาก เห็นพามา ออกหน้าออกตา แทบทุกงาน

advertisements