ออกเรือน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ออกเรือน หมายถึง การที่ลูกสาวแต่งงานแล้วออกจากบ้านไปอยู่กับสามี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ออกเรือน เช่น
– แม้ว่าลูกจะ ออกเรือน ไปแล้วก็ขอให้ปรนนิบัติพ่อแม่สามีเหมือนที่ลูกปรนนิบัติพ่อกับแม่ด้วยนะ
– ในสมัยโบราณนั้นผู้เป็นแม่จะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกสาวเพื่อให้เป็นกุลสตรีดีเมื่อ ออกเรือน ไปแล้ว

advertisements