ออกโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ออกโรง หมายถึง ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องทำเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ออกโรง เช่น
– ถ้าอยากเป็นหัวหน้าที่ได้ใจลูกน้อง ท่านก็ต้องรู้จัก ออกโรง นำลูกน้องทำงานเสียบ้าง จะได้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ไม่ใช่ดีแต่ชี้นิ้วสั่ง
– ที่โรงเรียนนี้เด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นกีฬา ก็เพราะว่าท่านผู้อำนวยการมักจะ ออกโรง มาชวนเด็ก ๆ เล่นกีฬาด้วยกันเป็นประจำ

advertisements