อาสน์แข็ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

อาสน์แข็ง หมายถึง รู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อาสน์แข็ง เช่น
– วันนี้รู้สึก อาสน์แข็ง ชอบกล ไม่รู้จะมีเรื่องดีหรือร้ายอะไรมั้ย
– ถ้าวันไหนรู้สึก อาสน์แข็ง นะ เป็นว่าต้องมีเรื่องอยู่ร่ำไปไม่ร้ายก็ดี

advertisements