อีแร้แท้แต่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

อีแร้แท้แต่ หมายถึง แสดงออกซึ่งท่าทางสะบัดสะบิ้ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อีแร้แท้แต่ เช่น
– เป็นผู้หญิงอย่า อีแร้แท้แต่ ให้มันมากมันดูไม่งาม
– ยัยคนนั้น อีแร้แท้แต่ เสียเหลือเกิน เห็นแล้วหมั่นไส้

advertisements