อ่อนหู แปลว่าอะไร หมายถึง…

อ่อนหู หมายถึง ยอมเชื่อฟัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อ่อนหู เช่น
– แต่คิดแค้นแม่ยายกับพ่อตาจะทรมาเสียก่อนให้ อ่อนหู (สังข์ทอง)
– การที่จะทำให้คนอื่นยอม อ่อนหู ต่อเรานั้น ย่อมอยู่ที่วาทศิลป์ที่ใช้

advertisements