อ้าขาผวาปีก แปลว่าอะไร หมายถึง…

อ้าขาผวาปีก หมายถึง หาเรื่องมาเป็นภาระของตนโดยไม่จำเป็น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อ้าขาผวาปีก เช่น
– ตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอด ข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อ ยังจะ อ้าขาผวาปีก เอาคนอื่นมาเลี้ยงดูอีก
– งานตัวเองยังไม่เสร็จ ทำไมจะต้อง อ้าขาผวาปีก ไปรับช่วยงานคนอื่นอีก

advertisements