อ้าแขนรับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

อ้าแขนรับ หมายถึง รับเข้ามาด้วยความเต็มใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย อ้าแขนรับ เช่น
– ที่โรงเรียนนี้เขา อ้าแขนรับ ทุกคนที่อยากเรียนที่นี่แหละ
– ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาก็ได้ พวกเราพร้อม อ้าแขนรับ คนเก่งอย่างเธอเสมอ

advertisements