ฮาป่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฮาป่า หมายถึง การหัวเราะเยาะเย้ยของคนหมู่มาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฮาป่า เช่น
– นักแสดงละครเวทีที่รับบทเป็นตัวรองแสดงดูไม่เป็นธรรมชาติ จึงถูกคนดูพากันฮาป่าใส่เสียหลายรอบ
– นักเรียนส่วนใหญ่มักจะพากันฮาป่าเวลาที่เพื่อนทำผิดพลาดหน้าชั้นเรียน

advertisements