ฮ่อแร็ด, ฮ้อแร็ด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฮ่อแร็ด, ฮ้อแร็ด หมายถึง ดีมาก, ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฮ่อแร็ด, ฮ้อแร็ด เช่น
– เด็กคนนี้ ฮ่อแร็ด หัวไวดีจริง ๆ
– นักร้องคนนี้ ฮ้อแร็ด ๆ ทำให้คนฟังรู้สึกสนุกไปกับเพลง

advertisements