เก็บ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เก็บ หมายถึง เล่นงาน, ฆ่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เก็บ เช่น

  • ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่เด็กส่งยา แต่เพราะตำรวจกำลังกวดขันเรื่องนี้พวกแก๊งค้ายาก็เลย เก็บ เขาก่อนที่จะตำรวจสาวถึงตัว
  • ถ้ามันไม่ยอมรับข้อเสนอของเราก็ เก็บ มันซะแล้วอย่าให้ใครรู้
advertisements