เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า หมายถึง เคยทำดีมาตั้งแต่ต้นแต่กลับทำลายลงด้วยตนเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า เช่น

  • ไม่คิดเลยว่าคุณจะ เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า แบบนี้ เราเคยลงทุนร่วมกันสร้างอู่นี้ขึ้นมา ตอนนี้กลับมาใส่ร้ายอู่ให้เสียชื่อด้วยฝีมือตัวเอง
  • เราแต่งตั้งให้เขาทำหน้าที่นี้เองแต่เขายังไม่ทันได้ทำผลงานเราจะมาปลดเขาออกมันจะดูเป็นการ เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ไปไหม
advertisements