เขียนเสือให้วัวกลัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึง ทำให้อีกฝ่ายเสียขวัญหรือเกรงขาม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เขียนเสือให้วัวกลัว เช่น

  • ที่เขาเสียงดังมันก็แค่ เขียนเสือให้วัวกลัว เท่านั้นแหละ ความจริงเขาออกจะใจดี
  • นายต้องรู้จัก เขียนเสือให้วัวกลัว เสียบ้างไม่อย่างนั้นลูกน้องก็ไม่รู้จักเกรงขามได้ใจกันใหญ่
advertisements