เข้าคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าคอ หมายถึง นิสัยถูกกัน, ไม่ขัดคอกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าคอ เช่น

  • คนเราจะคบหากันเป็นสหายได้อย่างน้อยมันก็ต้อง เข้าคอ กันบ้างล่ะ
  • พูดจา เข้าคอ แบบนี้ค่อยคบกันได้หน่อย
advertisements