เข้าฌาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าฌาน หมายถึง นั่งหลับตานิ่งอยู่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าฌาน เช่น

  • เอ็งนี่ว่างหน่อยเป็นไม่ได้ต้อง เข้าฌาน เสียทุกที
  • ขนาดอาจารย์สอนอยู่มันยังกล้านั่ง เข้าฌาน แล้วอย่างนี้จะสอบผ่านไหม
advertisements