เข้าตาจน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าตาจน หมายถึง หมดทางไป, หมดทางที่จะแก้ไข

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าตาจน เช่น

  • คนเราเวลา เข้าตาจน ถ้าไม่มีสติประคับประคองแล้วก็มักจะคิดสั้นหาทางออกผิด ๆ
  • สถานการณ์ของบริษัทกำลัง เข้าตาจน อยู่เช่นนี้ พวกคุณยังจะมาทะเลาะกันอีก
advertisements