เข้าตามตรอกออกตามประตู แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าตามตรอกออกตามประตู หมายถึง ทำตามธรรมเนียมประเพณี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าตามตรอกออกตามประตู เช่น

  • ถ้าลูกจะรักใครชอบใครพ่อกับแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะ แต่ขอให้ เข้าตามตรอกออกตามประตู ไม่ให้ใครเขาว่าเราได้ก็พอแล้ว
  • ก็เพราะเขา เข้าตามตรอกออกตามประตู พ่อตาแม่ยายถึงได้สนับสนุนเขาทุกเรื่อง
advertisements