เข้านอกออกใน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้านอกออกใน หมายถึง มีความสนิทสนมกับเจ้าของสถานที่เป็นพิเศษ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้านอกออกใน เช่น

  • ที่ผมให้เขาทำงานนี้ก็เพราะเขาเป็นหลานผู้อำนวยการของที่นั่นก็เลย เข้านอกออกใน ได้สะดวกกว่าคนอื่น
  • ก็เพราะเขา เข้านอกออกใน บ้านท่านประธานได้สะดวก ไม่แปลกหรอกที่เขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าพวกเรา
advertisements