เข้าพกเข้าห่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าพกเข้าห่อ หมายถึง เอาไว้เป็นของส่วนตัว, รู้จักเก็บ ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าพกเข้าห่อ เช่น

  • หาเงินหาทองได้ก็รู้จัก เข้าพกเข้าห่อ เสียบ้าง วันหน้าจะได้ไม่ลำบาก
  • ถ้านายบริสุทธิ์ใจว่าเงินบริจาคที่นายรวบรวมได้ไม่เคยเก็บ เข้าพกเข้าห่อ ก็ควรจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น
advertisements