เข้าพุง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าพุง หมายถึง จำได้แม่นยำจนไม่ต้องอาศัยตำรา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าพุง เช่น

  • เรื่องตำราสมุนไพรไทยปู่ท่านจำ เข้าพุง หมดแล้ว เวลาถามถึงตอบได้อย่างแม่นยำ
  • เรื่องนี้ผมอ่านจน เข้าพุง หมดแล้ว เวลาทำงานถึงไม่ต้องไปเปิดตำราเหมือนเด็กสมัยนี้
advertisements