เข้ารกเข้าพง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้ารกเข้าพง หมายถึง พูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ชำนาญ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้ารกเข้าพง เช่น

  • นี่แหละผลของการที่ไม่ยอมเตรียมตัวมาให้ดีก่อนพูด พอขึ้นพูดจริงก็เลย เข้ารกเข้าพง จนหาที่ลงไม่ได้
  • ก็เพราะเขาถือว่าตัวเองเก่ง ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟัง เวลาทำจริงถึงไม่มีใครอยากทักท้วงปล่อยให้ เข้ารกเข้าพง ไปเสียอย่างนั้น
advertisements