เข้ารูปเข้ารอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้ารูปเข้ารอย หมายถึง ถูกกับแบบแผน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้ารูปเข้ารอย เช่น

  • ถ้านายทำตามแบบที่วางไว้มันก็ เข้ารูปเข้ารอย ไปนานแล้ว
  • ผมเห็นงานนี้ทำมาตั้งนานแล้วทำไมมันยังไม่ เข้ารูปเข้ารอย เสียที
advertisements