เข้าหม้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าหม้อ หมายถึง ลืมวิชาความรู้ที่เรียนมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าหม้อ เช่น

  • ที่ครูสอนมาคง เข้าหม้อ ไปหมดแล้วมั้งเวลาให้ทำถึงไม่คล่องเสียที
  • เวลาเรียนอะไรมาก็ควรจะทบทวนด้วย ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญ ไม่ใช่ว่าเรียนจบก็เก็บ เข้าหม้อ
advertisements