เข้าหลังบ้าน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าหลังบ้าน หมายถึง ติดต่อทางภรรยา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าหลังบ้าน เช่น

  • ก็เห็นว่าเขาโดนเพื่อนรักแอบ เข้าหลังบ้าน จนต้องแยกทางกับภรรยา
  • เอ็งไปแอบ เข้าหลังบ้าน เขาบ่อย ๆ ระวังสักวันจะเป็นไข้โป้ง
advertisements