เข้าหา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าหา หมายถึง ไปให้เห็นหน้า, ไปอ่อนน้อม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าหา เช่น

  • อยากก้าวหน้ามันก็ต้องรู้จัก เข้าหา ผู้หลักผู้ใหญ่เสียบ้างท่านจะได้สนับสนุนเรา
  • เรื่องนี้ต้อง เข้าหา ผู้ใหญ่ให้ท่านช่วยแล้วล่ะ ลำพังพวกเราคงทำอะไรไม่ได้มาก
advertisements