เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา หมายถึง บอกหรือสอนไม่ได้ผล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เช่น

  • ฉันขี้เกียจสอนมันแล้ว เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ไม่รู้จักจดจักจำ
  • ว่าอะไรสอนอะไรก็หัดฟังเสียบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
advertisements