เข้าเจ้าเข้านาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เข้าเจ้าเข้านาย หมายถึง รู้วิธีเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เข้าเจ้าเข้านาย เช่น

  • คนเรามันจะก้าวหน้าด้วยความสามารถเพียงอย่างเดียวมันไม่พอ มันต้องรู้จัก เข้าเจ้าเข้านาย เสียบ้าง
  • ก็เพราะนายไม่รู้จัก เข้าเจ้าเข้านาย เพื่อนรุ่นเดียวกันเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้ว แต่นายยังอยู่ที่เดิมเลย
advertisements