เคราะห์หามยามร้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เคราะห์หามยามร้าย หมายถึง เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เคราะห์หามยามร้าย เช่น

  • คนเราหากมีบุญกุศลอยู่ในตัว เมื่อยามที่ เคราะห์หามยามร้าย หนักจะผ่อนเป็นเบา
  • ทำอะไรไม่รู้จักระวัง ถ้าเกิด เคราะห์หามยามร้าย ขึ้นมาจะทำอย่างไร
advertisements