เค็มเป็นเกลือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เค็มเป็นเกลือ หมายถึง ไม่ยอมเสียเปรียบ ไม่มีความเอื้ออาทรต่อใคร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เค็มเป็นเกลือ เช่น

  • นายทำตัว เค็มเป็นเกลือ แบบนี้ผู้หญิงที่ไหนเขาจะชอบ มีเงินแต่ไม่มีความสุขน่ะ
  • ก็เพราะนิสัย เค็มเป็นเกลือ ของเธอ คนอื่นถึงไม่อยากจะให้ไปไหนมาไหนด้วย
advertisements