เงาหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เงาหัว หมายถึง ใกล้ถึงที่ตาย เจียมตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เงาหัว เช่น

  • ไปมีเรื่องกับเจ้านายอย่างนั้นระวัง เงาหัว จะไม่มีนะ
  • จะทำอะไรก็หัดดู เงาหัว เจียมเนื้อเจียมตัวเสียบ้าง อย่าให้ฉันต้องบอกอีกเป็นครั้งที่สอง
advertisements