เงินถุงเงินถัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เงินถุงเงินถัง หมายถึง มีเงินมากมายไว้ใช้สอย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เงินถุงเงินถัง เช่น

  • บ้านเราไม่ได้มี เงินถุงเงินถัง เสียหน่อย จะใช้จ่ายอะไรก็ช่วยกันประหยัดบ้าง
  • ถึงแม้ว่าบ้านเขาจะมี เงินถุงเงินถัง แต่ก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
advertisements