เงื้อง่าราคาแพง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เงื้อง่าราคาแพง หมายถึง จะทำอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำ มีแต่จด ๆ จ้อง ๆ ว่าจะทำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เงื้อง่าราคาแพง เช่น

  • จะค้าขายก็ต้องรีบคิดรีบทำ มัวแต่ เงื้อง่าราคาแพง อยู่นั่นก็ไม่ทันคนอื่นเขาหรอก
  • ที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ใช่เพราะไม่มีคนสนับสนุนนะ แต่เป็นเพราะเขาเอาแต่ เงื้อง่าราคาแพง คนอื่นเลยชิงทำผลงานตัดหน้ากันไปหมด
advertisements