เจ้ากี้เจ้าการ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เจ้ากี้เจ้าการ หมายถึง ชอบยุ่งธุระของคนอื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เจ้ากี้เจ้าการ เช่น

  • วัน ๆ นายไม่มีอะไรทำหรือไงถึงได้ว่างไป เจ้ากี้เจ้าการ งานของคนอื่นเขา
  • ฉันล่ะไม่ชอบจริง ๆ ธุระก็ไม่ใช่ ทำไมเขาถึงชอบมา เจ้ากี้เจ้าการ กับเรื่องของฉันก็ไม่รู้
advertisements