เจ้าขุนมูลนาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เจ้าขุนมูลนาย หมายถึง ผู้บังคับบัญชา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เจ้าขุนมูลนาย เช่น

  • ทุกวันนี้ในระบบข้าราชการบางแห่งเราก็ยังพบพวก เจ้าขุนมูลนาย ที่คอยทำทีวางอำนาจบาตรใหญ่กันอยู่
  • นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนายจะทำตัวเป็น เจ้าขุนมูลนาย ก็ไม่มีใครว่าหรอก แต่สมัยนี้ไม่มีใครเขาทำกันแล้ว
advertisements