เจ้าชู้ประตูดิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เจ้าชู้ประตูดิน หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เจ้าชู้ประตูดิน เช่น

  • ฉันไม่เข้าใจเธอจริง ๆ ว่าทำไมถึงไปคบกับผู้ชาย เจ้าชู้ประตูดิน อย่างเขา วัน ๆ มีแต่เรื่องให้ทุกข์ใจไม่หยุดหย่อน
  • พวก เจ้าชูประตูดิน อย่างนายต่อให้ผู้ชายทั้งโลกเหลือแค่นายฉันก็ไม่เอาหรอก
advertisements