เจ้าเนื้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เจ้าเนื้อ หมายถึง อ้วน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เจ้าเนื้อ เช่น

  • ความจริงหล่อนเป็นคนที่สวยมากคนหนึ่งนะ เสียดายที่ เจ้าเนื้อ ไปหน่อย
  • ฉันว่าช่วงนี้เธอดู เจ้าเนื้อ ไปนะ พยายามอย่าตามใจปากให้มากซิ
advertisements