เจ้าเล่ห์เจ้ากล แปลว่าอะไร หมายถึง…

เจ้าเล่ห์เจ้ากล หมายถึง มีเล่ห์เหลี่ยมมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เจ้าเล่ห์เจ้ากล เช่น

  • ถึงแม้เขาจะปกครองลูกน้องได้ดี แต่ก็ทำด้วยความ เจ้าเล่ห์เจ้ากล ถึงได้เพียงแค่คนแต่ไม่ได้ใจ
  • ที่เขาก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้ก็เพราะนิสัย เจ้าเล่ห์เจ้ากล ของเขาทั้งนั้น
advertisements